Fatih Sultan Mehmet’in not defterinden bir hikaye

Fatih Sultan Mehmet Han bir okulu teftişe gitmiş:

Sınıfın müderrisine:

— En çalışkan öğrenci kimdir? diye sormuş
Müderris,
— Ali’dir sultanım.
Fatih Sultan Mehmet
— Ali al sana bir altın Ali.
Ali
— Alamam padişahım
Fatih Sultan Mehmet
— Peki neden alamazsın?
Ali
—Çünkü akşam eve gittiğimde babama sultan bana bir altın verdi desem bana inanmaz. Koskoca padişah bir altın mı verir? der.

Ali’nin bu cevabı Fatih Sultan Mehmet’in çok hoşuna gider ve çocuğa bir kese altın verir.