Kabir ve hasta ziyaretleri

1) Kabir ziyaretine giderken abdest almak.
2) Giderken yavaş ve ağır yürümek.
3) Kabristana varıldığında, bütün kabir ehline selam vermek,
4) Kabri öpme ve eliyle meshetmekten sakınmak.
5) 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı Şerîf okuyup hediye etmek. Bununla birlikte Yâsîn-i Şerîf ve Tekâsür sûrelerini de okumak müstehaptır.
6) Mezarların üstüne basmaktan, mümkün olabildiği kadar sakınmak. Eğer kabirlere basma zarûreti varsa, 1 Fâtiha,11 İhlâs-ı Şerîf okunup, o kabristanda yatan Müslümanların ruhlarına hediye edildikten sonra basılıp geçilebilir.
7) Kabir üzerindeki otları yolmak ve ağaçları kesmekten kaçınmak. Bu mekruhtur. Çünkü ağaç ve otlar yaş olarak devam ettiği müddetçe, altında yatanların günahlarına kefârettir.

Hasta Ziyareti Adabı

1) Aynı hastaya sık sık gitmemek.
2) Hastanın dizlerine yakın bir yerde oturmak, baş ucuna oturmamak.
3) Yeni veya kirli elbise ile gitmemek.
4) Hastanın yanına güler yüz ve tatlı sözle girmek, onu neşelendirecek, içini açacak şeyler yapmak ve söylemek.
5) Pek yakında, sıhhatine tekrar kavuşacağını müjdelemek.
6) Hastanın yanında fazla oturmamak.
7) Hastadan dua istemek.