Kafkasya Kartalı Şeyh Şâmil

Kafkasya Kartalı namıyla anılan Şeyh Şamil rahmetullahi aleyh 30 küsür sene Ruslarla harb edip, vücuduna 130 kadar yara aldıktan sonra hiç bir yerden yardım alamayınca, çaresiz esir olup oğlunu Ruslara rehin bırakarak onlardan izin alıyor,İstanbul’a geliyor. Oradan Mısır’a, Mısır’dan da Mekke’ye… ve nihayet Mekke’deki vazifeleri yaptıktan sonra da Medine’ye kavuşuyor.

Babu’s-Selâm’ın önünde 2 küsur metrelik o koca vücuduyla yere uzanıyor. Sürüne-sürüne Rasûlüllah’ın huzuruna gelerek gözyaşları içinde,

“es-Selâmüaleykeeyyühe’n-Nebiyyü ve rahmetu’l-lâhi ve berakâtüh” deyince, Rasûlüllah’ın kabrinden Ravza-i Mutahhara’den herkesin duyacağı şekilde, “Ve aleykümü’s-Selâmüehlen ve sehlenyâ imam” diyerek Rasûlüllah’ın bizzat onun selamını aldığını herkes duymuştur.