Notdefteri.net
Not Defteri Eğitim, Bilim, Tarih, İslâm, Kültür-Sanat, Rehberlik ve Kişisel Gelişim konularında içerik yayınlayan bilgi blogudur.

Ashabı Kehf nedir? Kıssası2 dk okuma süresi

0 10.667

Ashabı Kehf nedir? Kıssası

Eshabı Kehf’in Kelime, Lügât anlamı nedir?

ashab-i-kehf-magarasi
Ashabi Kehf Mağarası

Ashâb arapça sahip kelimesinin çoğuludur. Sahip kelimesi dost, arkadaş yaren anlamlarına gelmektedir. Ashab ise dostlar, arkadaşlar, yarenler anlamına gelir. Kehf ise dağlarda oyulmuş eve benzer mağaralara demektir. Kurânı Kerim’de Kehf sûresinde geçen << Ashabı Kehf >> “yedi uyuyanlar” kafir bir toplumdan kaçıp dağda bir mağaraya sığınan bir grup mü’mine verilen addır. Lügât anlamı olarak Eshâb-ı Kehf Mağara Dostları, Mağara Arkadaşları, Mağara yârenleri anlamına gelmektedir.

Gents Salon And Barber In Dubai

Eshabı Kehf Nedir?

Kurânı Kerîm ve İslâm Literatüründeki kavram olarak Eshabı Kehf: Zamanın hükümdarının zulmünden kaçarak bir mağaraya sığınıp, orada 309 yıl uyuyan, uyandıktan sonra da tekrar vefat eden ve Kur’an’da bahsi geçen gençleri ve birde köpekleri Kıtmîr’i ifade etmektedir.

Ashâbı Kehf Kıssası

Eshabı kehf hikayesi uzunca bir mevzu. İnşallah başka bir yazımızda mümkün olursa mp3 dinleti ile size hikayeyi uzun uzadıya anlatırız. Kısaca özetlersek; İbn İshak’ın naklettiğine göre, Ashâb-ı Kehf, İsa aleyhisselâm’ın tebliğ ettiği din üzere amel eden birkaç gençtir. Roma toplumu ve bölge valisi [Dakyanus] bir rivayete göre kendisine başka bir rivayete göre putlara inanmaya zorladığı gençleri öldürmek için harakete geçti. Eshabı kehf gençleri dinlerini korumak için dağda bir mağaraya sığındılar. Cenâbı Hak onları düşmanlarından korumak ve öldükten sonra dirilmeye ibret için 309 yıl mağarada uyuttu.

7 genç uyandıklarında birkaç saat uyuduklarını sandılar. İçlerinden biri, birşeyler almak için kasabaya indi. Cebindeki paradan ve kasaba halkının anlattıklarından 3 asır uyuduklarını farkettiler.

Ehhâbı Kehf isimleri;

  • 1. Yemlîhâ,
  • 2. Mislînâ,
  • 3. Mekselînâ,
  • 4. Mernûş,
  • 5. Debernûş,
  • 6. Şâzenûş,
  • 7. Kefeştatayyûş,
  • 8. Kıtmîr (Köpeklerinin ismidir).

Osmanlıda sigorta şirketi ve Eshâbı Kehf

İngiliz Büyükelçisi, eski Müslüman-Türk evlerinin dış duvarlarına asılan, “Eshabı Kehf ve Yâ Hâfız Ey Muhâfaza eden, koruyan Rabbimiz” levhalarını görünce dayanamamış ve Keçecizâde Fuad Paşa’ya bunların ne olduğunu sormuş. Fuad Paşa, İngiliz’in tam anlayacağı dille cevap vermiş: “O gördükleriniz, Osmanlı sigorta şirketinin levhalarıdır.”

Konuyla İlgili:  İbret veren dini hikayeler

Ashabı Kehf Nerde

Kaynaklarda Ashab-ı Kehf mağarasının bulunduğu yer ile ilgili değişik yerler gösterilmektedir. Çin’den İspanya’ya kadar tam 33 yerde Eshab-ı Kehf’in sığındığı mağara olarak gösterilen yerler vardır.

Bir yorum yazabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.