Notdefteri.net
Not Defteri Eğitim, Bilim, Tarih, İslâm, Kültür-Sanat, Rehberlik ve Kişisel Gelişim konularında içerik yayınlayan bilgi blogudur.

Avrupa’nın gelecekteki dini islâm olur mu?5 dk okuma süresi

6 154

Avrupa’nın gelecekteki dini islâm olur mu?

Ne diyordu, meşhur İngiliz yazarı Bernard Shaw:

“Hiç şüphesiz gelecekte Avrupa’nın dini İslâm olacaktır.”

Bu olur mu, ne zaman, nasıl olur Allah bilir. Her ne kadar ünlü yazar bir varsayımda bulunduysa da Avrupa’da ciddi bir dini boşluğun varlığı son yüzyılda fazlasıyla hissedilmektedir.

“Satanist” lerle ilgili bir tartışma programında konuşmacının birinin çok güzel ve yerinde bir tespiti oldu. O da şuydu: “ Batı’daki bütün isyan hareketlerinin altında Hıristiyanlığa tepki yatar. Satanistlik olsun, diğer, akla ve mantığa aykırı, bütün vahşetler aslında Hıristiyanlığa bir başkaldırıdır. Dine isyan hareketidir. Bu isyan o dereceye varmış ki, bu düşmanlıktan dolayı diğer bütün dinlerden, özellikle de İslamiyetten nefret ediyorlar. Kısacası, inancın her türlüsüne düşman olmuş Batı gençliği… ”

Bizde görülen, “Batı’dan ithal” satanist vb. akımların temelinde işte bu nefret yatar. Avrupa’da okullar, çok ciddi ve yoğun bir din eğitimi vermesine rağmen, entelektüel çevreler, özellikle gençler bununla tatmin olmamakta, Hıristiyanlığa bir ideoloji heyecanı içinde sarılmamakta, kendine yeni ideolojiler aramaktalar. Artık, Hıristiyanlık, Avrupalı aydına yetmemekte.

Avrupa’daki din boşluğu

Şimdi Avrupa’da boşluktaki gençler, tam bir kararsızlık içinde bunalmakta. Hıristiyanlık karşısındaki olumsuz tavrını akıl almaz bir şekilde genelleştirerek bütün dinlere karşı cephe almaya çalışan Avrupalı aydınlar ve gençler çaresizlikten kıvranmaktalar.

Hıristiyanlıktan kopan genç kitleler, şimdi ya filozofların ve ideologların etrafında dolaşmakta, yahut boşluk duygusundan kurtulmak için, düşünmeksizin kendini olur olmaz hareketlere terketmektedir. Bundan dolayı da, manasız bir öfke ve kin duygusu içinde herşeyi kırıp dökmeye yok etmeye yönelmektedir.

Din yerine ortaya çıkan akımlar

Bu yüzdendir ki, Batı, kanlı ideolojilerin ve doyumsuz ihtirasların bir arenası haline gelmiştir. Gençlik, Kilisenin bıraktığı boşluğu önce, pozitivizm, materyalizm, marksizm, sosyalizm, komünizm, faşizm, nazizm ve benzeri akımlarla doldurmak istedi.

Konuyla İlgili:  Müslüman kimliğini taşımak değil yaşamak önemli

Bunlarla mümkün olmayınca da, tepkisini, akla hayale gelmeyen ve cinnet ölçülerine varan, satanistlik gibi vahşice davranışlarla ifade etmektedir. İsyan, terör, anarşi, kin, kan ve gözyaşı… hep bu ifadenin eseridir.

Şu bir gerçek ki, Hıristiyanlık bitmiştir. Nitekim, Papalık, şimdi, Afrika’da, Güney Amerika’da ve Hindistan’da misyonerlik faaliyetleri ile tutunacak bir dal aramaktadır. Ama Hıristiyanlık, büyük mali gücüne, müthiş teşkilatına rağmen, artık başarılı olamıyor. Çünkü insan, fıtratında olan gerçek bir dinin özlemini taşımaktadır.

O, bütün tarihi boyunca, kendini sahte dinlerden ve sahte tanrılardan kurtarma mücadelesi vermiş ve verecek. İnsanlık, hangi kılıkta ortaya çıkarsa çıksın, putperestliği uzun müddet benimsememekte. Kültür ve medeniyet çalışmaları başarıya ulaştıkça, bütün sahte tanrıları kırıp atmaktadır.

Avrupa islâma muhtaç ve aç

İşin aslı şu ki, insanlar sahte tanrılar yerine, varlığı ile bütün varlığı ayakta tutan ve mutlak varlık olan Allah’a muhtaçtırlar. Allah’tan başka ilah yoktur diyerek insanın Allah’tan başkasına kul olmasını reddeden bir dine muhtaçtırlar.

Yine insanoğlu, bütün insanlığı, renk, ırk, soy sop ayırımı yapmaksızın kardeş olmaya davet eden bir anlayışa muhtaçtır. İnsanın insana tahakkümünü önleyen ve yalnız Allah’ın yüce hükümranlığını kabul eden bir iman ve ahlaka muhtaçtır. Kısacası, İslam ahlâkına muhtaçtır.

Bütün mesele şurada düğümleniyor: Kiliseden uzaklaşan, yeni bir din ihtiyacı içinde kıvranan Avrupa’lı aydınlara, gençlere aradığı mutluluğun İslam ahlâkında, islam kardeşliğinde olduğunu kim ve nasıl anlatacaktır?

Filozoflardan medet umar hale gelmek

Tarihte filozoflardan beklenti içinde olan ilk toplumlar genellikle uzak doğu halkları olmuştur. Taoizm, Konfüçyüs, Budizm vb inançların temelinde filozoflar bulunmaktadır. Gerçek dinden habersiz, Hıristiyanlıktan uzaklaşmış, peygamberlerin yerine filozoflardan medet uman, felsefi ideolojilere kapılan, aradığını bir türlü bulamayan, bunun neticesinde büyük boşluk duygusuna düşen ve bundan kurtulmak için, hiç düşünmeksizin kendini nefsani bir hayata mahkûm eden kitlelere kimler ve nasıl rehberlik edeceklerdir?

Konuyla İlgili:  Bizim İmtihanımız Amerikan Yaşam Tarzı İle - Mustafa Kutlu

İşin bir zorluğu da, Batı’da, kitlelerin içine düştüğü bu buhranı istismar ederek paraya tahvil etmek isteyen veya kendi hırslarına alet etmek için çırpınan muhteris pek çok çevrenin ortaya çıkmış olmasıdır.

Bu çevreler asla boş durmamakta, yeraltı ve yerüstü teşkilatları, Batı’daki buhrandan istifade etmeye ve bu buhranı dünyanın dört bir yanına bulaştırmaya çalışmaktadırlar. Bizdeki zararlı satanistlik vb. akımların gün geçtikçe çoğalması bunun bir sonucudur.

Gerçek dini bulmalarına engel olma çabaları; uyuşturucu, para ve seks tuzağı

Gerçeği görüp uyanmaması için, uyuşturucu madde tüccarları, silah kaçakçıları, ırz ve namus tacirleri, beşinci kol elemanları ve daha niceleri bu tertip ve tekniklerle şeytanla ortaklık kurup harıl harıl çalışmaktadırlar. Gençleri şehevi ve nefsânî arzular içine çekerek hakikati bulmalarına engel olmaya çalışmaktadırlar.

Batı kendisini bütün bu şer kuvvetlerden kurtaracak yeni bir dine, ahlâka muhtaç. Çünkü, felsefi ideolojiler din ihtiyacını karşılamaktan, inanç boşluğunu doldurmaktan uzaktır. Batı eninde sonunda Bernard Shaw’ın sözüne gelecek.

 

 1. Ziyaretçi dedi

  İslamiyet daha mı iyi? Hepsi terörist. En azından hristiyanlar müslümanlar kadar iğrenç değil. Küçücük çocuklara tecavüz ettiklerinde en azından cezasını alıyorlar. Orta doğu bataklığına bakın. Hep müslümanlardan kaynaklı. Kimse avrupa yapıyor, dış mihrak demesin. Avrupa için de dış mihrak yok mu?

 2. Not Defteri dedi

  İnsanlığa gönderilmiş en son hak din islâmiyettir. Diğer dinlere inananların büyük çoğunluğu sizin gibi hepsi terörist demezken bahsettiğiniz iğrençliği tüm müslümanlar yapmadığı halde bütün müslümanlar için bu ifadeyi kullanmanız saygısızlık ve terbiyesizliktir.

  İslâmiyeti ve müslümanlığı kullanarak kimlerin neler yaptığını gördüğünüz halde görmemezlikten geliyorsunuz. İslâm dini ve müslümanlar dünyada bazı kafirlerin müslümanlara yaptığı zulüm, işkence ve tecavüzü islâmiyete inanmayan tüm insanlardan sorumlu tutuyor mu?

  Ortadoğu’yu bataklık olarak görmeniz bu coğrafya insanına ne gözle baktığınızı gösteriyor. Tarih boyunca birçok inanmayan [Yahudiler, Hıristiyanlar, Putperestler] müslümanlarla aynı coğrafyada yaşadı ancak bu saygısızlığı yapmadı. Allah hidayet versin. Kalplerinizi döndürsün. Başka sözümüz yok size. Kurânı Kerim’de Yüce rabbimiz Hz. Allah şöyle buyuruyor!

  نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ — nezzele aleyke’l kitabe bi’l hakki musaddigan limâ beyne yedeyhi– Sana, onların ellerindeki (kitapları) tasdik eden Kitab’ı (Kur’ânı) hak ile, kısım kısım (âyet âyet) indirdi. Ve Tevrat ve İncil’i de indirdi. Âli-İmran Sûresi 3.ayet

  مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ — min gabli hüden linnasi ve enzelel fürgane innellezine keferû, bi eyetillehi lehüm azebün şedidün vallahu azizun züntigam —
  Daha önce insanlar için, hidayete erdirici olarak (Tevrat’ı ve İncil’i indirdi) ve (sonra da) Furkan’ı (Hak ile bâtılı ayıran Kur’ân’ı) indirdi. Muhakkak ki onlar, Allah’ın âyetlerini inkâr ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah Azîz’dir, intikam sahibidir (intikam alandır). Âli-İmran Sûresi 4.ayet

  إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ –İnned dîne indâllâhil islâm — Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Âli-İmran Sûresi 19.ayet

  وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ –Ve men yebtegi gayral islâmi dînen fe len yukbele minhu, ve huve fîl âhirati minel hâsirîn(hâsirîne). Her kim İslam’dan başka bir din ararsa asla kabul edilmez ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olur. Âli-İmran Sûresi 85.ayet

 3. hasan dedi

  İslama laf edip müslümanlara terörist diyen zihniyetleri anlamak mümkün değil. Yahu siz bizden farklı ne yiyip ne iciyorsunuz da bu kafaya sahip oluyorsunuz? Orda terörist olan Masumlari öldüren yahudiler dağda terorist dediklerimizi de örgütleyenler Ermeniler ve buna destek verenlerse başta Almanya olmak uzere diğer Avrupa ülkeleridir. Müslümanlar ise sadece öldürulen ve eziyet edilen masumlardir. Bunu görmemek için kör ve zır cahil olmak lazım Allah akıl fikir ve iman versin

 4. Bir garip Kul dedi

  Şuan ki nesle baktıkça icim kan ağlıyor.Kitle iletisim araçları ve batı kültürü insanları ele geçirdi. Kâfirler ve onların yaptıkları gençler tarafından ornek alınmaya başlanıyor.Bu durum neyin göstergesi olabilir acaba Ahir zaman ve kıyamet alametleri mi? Genel olarak bu konuya açıklık getirirseniz müteşekkir kalırım.

 5. sohbet dedi

  çok güzel bir anlatım

 6. sohbet dedi

  farklı bir tasarım

Bir yorum yazabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.