Notdefteri.net
Not Defteri Eğitim, Bilim, Tarih, İslâm, Kültür-Sanat, Rehberlik ve Kişisel Gelişim konularında içerik yayınlayan bilgi blogudur.
Tarama Etiketi

ubeydullah ahrar istanbulun fethi

İstanbul’un manevî fatihleri

İstanbul'un manevî fatihleri Ubeydullah Ahrâr (k.s.) Hazretlerinin torunu Hâce Muhammed Kâsım'dan şöyle nakledilmiştir: Ubeydullah Ahrâr (k.s.) Hazretleri, bir-gün öğleden sonra, âniden…