Gizlilik

Notdefteri Gizlilik Politikası

Notdefteri.net’e üye olmak veya sadece ziyaretçi (üye olmayan ama Notdefteri.net’in servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar) olarak Notdefteri.net’in hizmetlerini kullanmanın koşullarından biri olarak bazı bilgileriniz Notdefteri.net tarafından alınmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Notdefteri gizliliğinizi aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde korumaktadır.

Kullanıcı, Notdefteri.net’de yer alan içerik ve tanıtılan ürünlerle ilgili kararını sitedeki içeriklerden bağımsız olarak verdiğini ve içerik ve ürüne ilişkin Notdefteri.net’in maddi ve/veya manevi sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hiçbir şekilde Notdefteri.net’de yer alan bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Notdefteri.net, kullanım amaçları doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıların bilgisayarlarına “Cookie” (çerez) olarak adlandırılan ve kullanıcıyı tanımlamaya yardımcı olan yazılımı yerleştirebilir. Cookie kullanımı, Notdefteri.net ziyaretlerinde ve internet üzerinde standart bir politika olarak kabul edilen uygulamadır.

Kullanıcılar istekleri doğrultusunda işlevsel kullanım amacıyla yerleştirilecek Cookie’leri kişisel web tarayıcı ayarları sayesinde engelleyebilme haklarını saklı tutarlar. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, kullanıcıların web sitenize yaptığı önceki ziyaretlere dayalı olarak reklam yayınlamak üzere çerezleri kullanmaktadır. Google’ın DoubleClick çerezlerini kullanması, kendisinin ve iş ortaklarının, sitenize ve/veya İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı olarak kullanıcılarınıza reklam sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar, Reklam Ayarlarını ziyaret ederek ilgi alanına dayalı reklamcılık için DoubleClick çerezi kullanımını devre dışı bırakabilir. Notdefteri.net, Kullanıcıların IP bilgilerini genel bir şekilde kullanıcıların tanımlanmasını sağlamak ve kapsamlı olarak demografik bilgi toplamak amacıyla kayıt etme hakkına sahiptir.

Notdefteri.net gizlilik kapsamında olan bilgileri aşağıda belirtilen yasal durumlar ve yasal prosedürler çerçevesinde 3. şahıslara açılabilir. 1.Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde. 2.Site mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla. 3.Kullanım şartlarında kabul ettiğiniz kurallar çerçevesinde.

Yukarıda maddelerde yer alan yükümlülükler ve talepler içerisinde paylaşılacak kullanıcı bilgilerinden gizlilik kurallarının dışına çıkıldığı iddiası ile Notdefteri.net’den maddi ya da manevi herhangi bir talepte bulunmayacağını, Notdefteri.net’in tazmin yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Notdefteri.net, kendisine ait alan adı içerisinde benimsemiş olduğu iş politikalarına uygun olarak yerleştireceği Banner ve yönlendirme uygulamaları ile kullanıcıları başka bir siteye yönlendirebilme hakkını saklı tutar. Kullanıcı işbu içeriklere giriş yaparak erişim sağladığı internet sitesinde karşılaşacağı içerik ve gizlilik politikalarında Notdefteri.net’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

Notdefteri.net’e verdiğiniz bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bize verdiğiniz veya erişmemize onay verdiğiniz bilgilerdir. Notdefteri.net verdiğiniz bu bilgiler ile varsa oluşturduğunuz içerikleri dilediği sürece, bilgiler ve içerikler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir.

Notdefteri.net e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerinizi hesabınızla ilgili işlem yapmak, gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesini sağlamak, bilgilendirme, geri bildirim yapmak için kullanmaktadır. Notdefteri.net verdiğiniz bilgileri ve varsa oluşturduğunuz içerikleri kendine veya başkalarına ait reklam, tanıtım, bildiri, duyurular için kullanabilir. Notdefteri.net düzenlediği ödüllü yarışma veya çekilişlere katılmanız durumunda tarafınıza ait bilgileri gerekli mercilerle paylaşabilir, yarışma veya çekiliş sonuçlarını açıklarken kullanabilir. Bilgilerin anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür. Notdefteri.net üyeliği gizlenemediğinden, üye olduğunuz bilgisi kamuya açık olacaktır.

Notdefteri.net iletişim bilgilerinizi saklama konusunda gereken ihtimamı göstermekle birlikte, Notdefteri.net tarafından saklanan bilgilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Notdefteri.net’in sorumluluğu ve yasal mesuliyeti bulunmamaktadır. Uğrayacağınız zararla ilgili Notdefteri.net sahipleri mes’ul tutulamaz. Siteyi her ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, kullandığınız tarayıcınız (chrome, explorer vs.), bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzeri genel ve anonim bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup, izniniz gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. şahıslarla paylaşılmamak kaydıyla Notdefteri.net tarafından kullanılması mümkündür.

Resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde bilgileriniz ilgili mercilere iletilecektir.
Sitede bulunduğunuz süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodlarının veya benzer iz sürme verilerinin bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir.
Notdefteri.net zaman zaman sitesine, tanıtım postalarına veya reklamlarına üçüncü şahıslara ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girdiğinizde, bu sitelerin gizlilik sözleşmelerinden sorumlu olmadığımız için oluşabilecek olası zararlardan Notdefteri.net sorumlu tutulamaz.

Bu sözleşme, Notdefteri.net’e yeni özellikler eklendikçe veya kullanıcılar/ziyaretçiler den yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden tarafınıza herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Notdefteri.net’i ziyaret ettiğinizde gizlilik politikasını yeniden gözden geçirmenizi öneririz. Bu belge en son 01/06/2015 tarihinde güncellenmiştir.

Notdefteri.net’i kullanarak, Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğinizi ifade etmiş olursunuz. Siteyi ziyaret ederken ve/veya üye (kayıtlı kullanıcı) olurken dikkat etmeniz gereken hususlar hakkında, https://notdefteri.net/gizlilik adresinde bulunan, Gizlilik Sözleşmesi’ni okumanızı öneririz.

Kullanıcı Sözleşmesi

Aşağıda şartlarını okuyacağınız işbu anlaşma, ‘Notdefteri.net İnternet Sitesi’ne ait https://www.notdefteri.net (aşağıda kısaca “notdefteri.net” olarak anılacaktır) ile Notdefteri.net hizmetini kullanacak olan kullanıcı arasında akdedilmiş olup, kullanıcılarına hangi şartlarda hizmet vereceğini belirtir. Notdefteri.net, kullanıcılarına içerik paylaşımı(metin resim, video) blog, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir blog içerik paylaşım sitesidir. Bu hizmetler Notdefteri.net sunucusunda hizmet veren Notdefteri.net tarafından sağlanır. Notdefteri.net’e kullanıcı olunması, Notdefteri.net üyelik sözleşmesinin kullanıcı tarafından kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu kullanıcı sözleşmesi Notdefteri.net hizmetlerinden faydalanan tüm kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu siteyi kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: kullanıcı olmayan ama Notdefteri.net’in hizmetlerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister kullanıcı (kullanıcı: Notdefteri.net’e kaydolanlar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen “kullanıcı” kelimesi, “kullanıcı” ve “ziyaretçi”leri içerir. Lütfen bu sözleşmeyi dikkatli bir biçimde okuyun ve saklayın. Notdefteri.net’in verdiği hizmetlerinden yararlanmayı düşünüyorsanız kullanıcı sözleşmesinin sonunda bulunan “Okudum ve Kabul Ediyorum” ifadesini onaylayın. Eğer Notdefteri.net hizmetlerinin suistimal edildiğini düşünüyorsanız ya da yayınlanan bilgilerden rahatsız oluyorsanız derhal Notdefteri.net’la irtibata geçin.

Telif Hakları

Notdefteri.net ve içerik kanalları Notdefteri.net adresinde yazdığınız yorum, yazı ve içeriklere ilişkin telif hakları size aittir. Bu nedenle Notdefteri.net’de yayınlanmış olan yorum ve her türlü içerikleri ticari maksatla dahi dilediğiniz şekilde derleyip, düzenleyip kullanabilirsiniz. Ancak bunları başka bir kaynakta daha yayınlamanız halinde Notdefteri.net’e aktif link vermeniz gerekmektedir. Telif hakları size ait olmakla birlikte, Notdefteri.net’de yazdığınız tüm içerikler ve paylaşımlar üzerinde Notdefteri.net’e çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) vermektesiniz. İçerik, yorum ve yazılarınız Notdefteri.net’de yayında olduğu müddetçe Notdefteri.net tüm yazılarınızı uygun gördüğü bütün ortamlarda ticari amaçla kullanılması hakkına sahip olacaktır. Bunu engellemek için Notdefteri.net sitesinden yazınızı silmeniz yeterlidir ancak bu sadece ileriye dönük bir işlem olup, size daha önce yayınladığınız yazılarınızın çıkarılmasını veya telif ücreti talep etme hakkı ve sair bir hak vermeyecektir. Daha önce yayınladığınız yazıların ve paylaştığınız içeriklerin yeniden basımı veya yayını bu nedenle her zaman mümkündür.

Yasal Sorumluluk

Notdefteri.net’de yayınlanmak üzere sunduğunuz içeriğin size ait olduğu veya fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde kullanma hakkınız olduğu kabul edilir. Size ait olmayan içeriği ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmanız şartıyla yayınlanması mümkündür. Aksi halde Notdefteri.net adresinde yazmış olduğunuz içerikten site sahipleri ve yöneticileri sorumlu değildir. Notdefteri.net’de yayınlanmak üzere sunduğunuz içeriğin ve mesaj ve sair Notdefteri.net imkanlarının kullanılması suretiyle göndermiş olduğunuz içeriğin hukuka uygun olması sizin sorumluluğunuzdadır. Gönderidiğiniz veya sağladığınız içeriğin hukuka uygun olmaması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz. Bu sözleşmeyle ilişki nedeniyle doğabilecek ihtilaflarda Notdefteri.net’in bilgisayar kayıtlarının(eposta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log]vs.) h.u.m.k. 287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmiş sayılmaktasınız.

Kullanıcı Yükümlülükleri

Kullanıcılar; Notdefteri.net’e kullanıcı, ziyaretçi olarak veya hizmetlerini kullanarak, verdiği bütün bilgilerin tam ve doğru olduğunu; Notdefteri.net’i kullanırken herhangi bir geçerli yasal düzenlemeyi ihlal etmeyeceğini…

Notdefteri.net’de yayınlanan hiçbir içeriğin(yazı, resim, video) üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı sahibinden izin alınmadan kullanılamayacağını, Notdefteri.net, Notdefteri.net/tarih ve sorucevap.Notdefteri.net’de yer alan ve kullanıcılar yahut Notdefteri.net editörleri, yazarları tarafından ortaya çıkarılan içerikleri diğer internet sitelerinde ve mecralarda yayın hakkı sahibinden izin alınmadan yayınlanamayacağını…

Notdefteri.net’e gönderdikleri yazılı, görsel ve işitsel içeriklerde başkalarının kişilik haklarına zarar verecek unsurlar, pornografik(fotoğraf, video, metin) ve ahlaka aykırı içerikler, hakaret, şiddet, ırkçılık, yasadışılık olmayacağını…

Notdefteri.net’e kullanıcı olurken belirledikleri şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumlulukları altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer kullanıcılerin kullanıcı hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; kullanıcı hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen Notdefteri.net’e bildirmeyi; Notdefteri.net’in kullanıcılerin şifrelerinin, kullanıcı hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını…

Notdefteri.net’in sitenin belli alanlarını veya kategorilerini, sitede kullanılan bazı imkânları paralı hale getirebileceğini ve tek taraflı olarak fiyatları belirleme hakkına sahip olduğunu…
Notdefteri.net’de tehdit, taciz ve hakaretin yasak olduğunu, herkese açık alanlara ya da özel mesaj bölümünde rahatsız edecek mesajlar atan kişilerin, durumları incelendikten sonra Notdefteri.net tarafından yasaklanabileceklerini…

Notdefteri.net’in, kullanıcıları herhangi bir davranıştan ötürü ödüllendirebileceğini, faaliyetlerini kısıtlayabileceğini ya da kullanıcılarını yasaklayabileceğini…

Notdefteri.net marka ve logosu patentlidir. Notdefteri.net, Notdefteri.net/tarih ve Sorucevap.Notdefteri.net sitelerinin’İçerik Telif Hakları’ korunmaktadır. İzinsiz kullanımının yasak olduğunu…

Notdefteri.net ve etkileşimde bulunduğu iletişim kanalları, hizmetleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler(metin, resim, video)dan Notdefteri.net sahipleri, editörleri hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, Notdefteri.net’in yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu…

Kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi…

Kullanıcılıkları yasaklansa bile, kullanıcı oldukları süre içinde hareketlerinden, ürettikleri içeriklerden sorumlu olduklarını…

Notdefteri.net üzerinden kurulan tüm ilişkilerde sorumluluğun tamamen ilgili taraflara ait olduğunu, Notdefteri.net’in herhangi bir yasal ve hukuki sorumluluğu olmadığını…

Kullanıcı’nın yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu…

Tüm bu maddelere daha sonra itiraz etmeyeceğini… Peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

Notdefteri.net Hukuka Aykırılık Bildirimi

Notdefteri.net, hukuka ve yasalara saygılı olduğu gibi, kamunun, iş ortaklarının ve üçüncü kişilerin fikri sınai haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı benimsemiştir.

Notdefteri.net, üyelerinin ve kullanıcılarının oluşturdukları içerik bakımından 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun”da tanımlanan “yer sağlayıcı”; kendi ürettiği içeriklerle ilgili olarak ise “içerik sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir.

Notdefteri.net’in kullanıcılarının ve üyelerinin oluşturduğu içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Notdefteri.net, hukuka aykırı içerikler ile 3. Kişilerin haklarının ihlal edildiği düşünülen içeriklerde “UYAR ve KALDIR” yöntemini benimsemiştir.

Notdefteri.net içerisindeki bazı içeriklerin kişilik haklarını, fikri ve sınai hakları ihlal ettiği iddiasında olan gerçek ve tüzel kişiler, komşu veya bağlantılı hak sahipleri ya da meslek birlikleri,

İhlale konu içeriklerin URL adresi ve ihlale konu içeriğin konusunu,
Gerçek kişi ise kimliğini gösterir belge, tüzel kişi ise oda kayıt belgesi, meslek birliği ise yetkili kişinin imzası bulunan antetli bir talep yazısını,
Vekaletle işlem yapma yetkisi kullanılıyorsa vekaletnameyi,
Fikri ve sınai haklara ilişkin taleplerde hak sahibi olduğunu gösteren belgeyi,
Açık ad / ünvan ve açık iletişim adreslerini
Sunmak kaydıyla Notdefteri.net’in info@Notdefteri.net adresine bildirim yapabilirler. Bu elektronik iletişim adresine ulaşan talep ve şikayetler hukuk servisi tarafından incelenecek, gerekli görüldüğü takdirde ihlale konu içerikler Notdefteri.net sisteminden en kısa sürede çıkarılacak ve muhataba bilgi verilecektir.

Notdefteri.net Topluluk Kuralları

Kullanıcıların birbirlerine karşı saygılı olması zorunludur.
Üyelerin birbirlerine yaptığı ırkçı, cinsiyetçi, homofobik ve küfürlü yorumlara müsamaha gösterilmeyecektir. Böyle durumda yorumlara müdahale edilecektir.
Kullanıcılar tarafından gelen, insanların dini inancına, ırkına, etnik kökenine, yaşına, sosyal durumuna, siyasi görüşüne, cinsel yönelimine, fiziksel durumuna göre kişilere veya belirli gruplara karşı nefrete teşvik edici, şiddet içeren, provokatif, aşağılayıcı içerik ve yorumları yayınlamama hakkını Notdefteri saklı tutmaktadır.
Üyelik Sözleşmesini ihlal ederek diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini ifşa eden, bu bilgileri kendi çıkarları için kullanan; tehdit, taciz gibi unsurları kullanarak, rahatsız edici bir biçimde diğer kullanıcıları sürekli takip eden ve insanları şiddete yönlendirmek adına başkalarını kışkırtan davranışlarda bulunan kullanıcıların hesapları kapatılacaktır.
Birey, kurum, kültür veya toplumları küçük düşürücü, küfür, aşağılama veya argo ifadelere izin verilmemektedir. Bu tür yorumların silinmesi, gerekli kişilere uyarı gönderilmesi ve/veya üyeliklerinin silinmesi hakkını Notdefteri saklı tutmaktadır.
Daha sağlıklı bir tartışma ortamının olması için yapılan yorumlarda üyelerin, diğer kullanıcıların inançlarına ve görüşlerine saygı göstermeleri zorunludur.
Yorumlarda büyük harf kullanılmamalıdır.
Site içerisindeki yorumlar Türkçe olmalıdır.
Yapılan yorumlarda mümkün olduğu kadar yazım ve imla bilgisine önem verilmelidir. Bu nedenle anlaşılmayan yorumlarda, düzeltme ve silme hakkını Notdefteri saklı tutmaktadır.
Herhangi bir ticari amaç ya da telif hakkı içeren yorumlara izin verilmeyecektir.
İnsanları kışkırtan, saldırgan bir kullanıcı adı seçilemez.
İçeriğin konusunda sapmayarak yapılan yorumlar olası tartışmaların engellenmesine yardımcı olacaktır. Aksi takdirde yorumlarınız Notdefteri’nun takdirine bağlı olarak silinebilir.
Üyelerin kendi güvenlikleri açısından kişisel ve özel bilgilerini paylaşmaması gerekmektedir.
Notdefteri veya editör ve yazarlarına kararı hakkında yapılan saldırgan yorumların silinme olasılığı vardır.
Notdefteri editör ve yazarlarına, hakaret ve küfür içeren özel mesaj atan kullanıcıların hesaplarını silme hakkını Notdefteri saklı tutmaktadır.
Spam mesajlar göndermek yasaktır. Aynı ve benzer mesajlar birden fazla kere gönderildiğinde de müdahale edilecektir.
Yargı mercilerine saygısızlık içeren veya içerme ihtimali olan yorumlara müsamaha gösterilmez. Yürümekte olan veya ileride başlayacak olan yargılama sürecini etkileyecek her şey bu kapsamdadır.

 

Reklamlar ve Sponsorlar

Notdefteri.net’de reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yasal hakları sadece Notdefteri.net’e veya Notdefteri.net’in yetki verdiği kuruluşlara aittir. Eğer Notdefteri.net hizmetlerini ticari amaçlarla kullanmak istiyorsanız lütfen Notdefteri.net ile iletişim kurun.

Sayfamızı ziyaret ettiğinizde 3. taraf yada 2. taraf şirketlerle işbirliği, reklam anlaşmaları yaptığımızı görebilirsiniz. Görüntülenen reklamlar veya sponsorlar ziyaret ettiğiniz sayfada ilginizi çekebilecek ürün veya hizmetlerin reklamlarını gösterebilir. Bu reklamların görüntülenmesi esnasında reklam şirketleri ziyaretinizden dolayı elde edilen bilgileri (tarayıcı bilgisi, arama kelimesi, içerikler gibi public ve özel olmayan, kişisel olmayan bilgilerdir) reklam yönetiminde veya kullanıcının ilgisini çekebilecek reklamlar için kullanabilirler. Bu bilgiler isim, soyad, tckimlik, adres, e-posta veya telefon numarası gibi bilgiler olamaz.

Şuan için sayfalarımızda reklam verenlerin banner reklamları görüntülenmektedir. Google, Analytics ve reklam firmalarının çerezlerini kullanmaktadır. Sayfalarımızı ziyaret etmek için bu çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz. Çerezleri istediğiniz gibi bloke edebilirsiniz. Reklam izlemek veya tıklamak zorunda değilsiniz. Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek gizlilik politikaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Sponsor reklamlarımızı dilerseniz banner bloke yazılımları kullanabilir ve engelleyebilirsiniz.

İndirilebilen Klasörler/Dosyalar/Dış Bağlantılar ;

Kullanıcılar sayfalardan indirdikleri tüm dosyaları virüs taramasından geçirmek zorundadırlar. Sistemimizde virüs, zararlı yazılım olmamasına rağmen işletim sistemi ve programların açıklarından yararlanarak sitemize bulaşabilecek her türlü kötü yazılım için kullanıcılar kendi güvenliklerini sağlamak durumundadırlar. Web sitemizden indirilen dosya, klasör, dış bağlantı veya herhangi bir içerikten ötürü hiçbir hak talep edilemez, editör ve site sahipleri zan altında bırakılamaz, cezai yükümlülük sunulamaz. Sitemizde yer alan dış bağlantılar tavsiye niteliğinde bağlantılardır. Bu bağlantılardan dolayı oluşabilecek problemlerden dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Notdefteri.net’e Verilen Yetkiler

Notdefteri.net, kullanıcıları, kullanıcılar ve ziyaretçiler tarafından gönderilen içeriği, e-mail ve hizmet verdiği sayfalarda bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.

Notdefteri.net hizmet verdiği herhangi bir sayfadaki içeriği, iletileri, kullanıcı erişimini sebep belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve kaldırma hakkına sahiptir. Bu durumdan ötürü Notdefteri.net sorumlu tutulamaz.

Bir kullanıcıya ait şifre ve kullanıcı adı başka biri tarafından ele geçirildiğinde kullanıcının bilgisi dışında işlem yapılabilir. Böyle bir durum farkedildiğinde şifrenizi değiştirmenizi tavsiye ederiz. Bu tip durumlarda son karar, Notdefteri.net editörlerine ve yöneticilerine aittir.

Notdefteri.net herhangi bir anlaşmazlık halinde, ilgili kullanıcıların üyeliklerine son vermek profil, blog, içerik sayfalarını, yorumlarını, tartışma içeriklerini(metin, resim, video) silmek yoluyla anlaşmazlığı çözmeye gidebilir.

Notdefteri.net , üyeler tarafından 1 yıl boyunca kullanılmayan üyelikleri ve üyelere ait sayfaları silebilir. Silinen alanadı hakları Notdefteri.net’e devrolunur. Notdefteri.net bu alanadlarını başka kullanıcılara devredebilir.

Sitemizin farklı yerlerinden http://Notdefteri.net markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verilebilir. Notdefteri.net, link (bağlantı) verdiği, tavsiye ettiği http://Notdefteri.net markası olmayan sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden sorumlu değildir. Bu siteleri ziyaret ettiğiniz takdirde meydana gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Notdefteri.net kullanıcı adları e-postaları, üyelik bilgileri izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından, herhangi bir nedenle toplanması yasaktır. Kullanıcıların Notdefteri.net’deki profillerinde veya web sitelerinde bulunan veya forumlara gönderilen ticari reklam – tanıtımlar veya bunlarla ilgili linkler uyarı yapılmadan silinebilir, bu tür girişimlerde bulunan kullanıcılar yasaklanabilir.

Notdefteri.net, herhangi bir uyarı yapmaksızın sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

Kullanıcı sözleşmesi kullanıcı formu doldurup kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu sözleşe ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Sözleşme kullanıcılığın sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. Fesih ve değişiklik Notdefteri.net kullanıcı sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir. Değişiklikler Notdefteri.net’in web sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Kullanıcı, bu kullanıcı sözleşmesindeki değişiklikleri, Notdefteri.net web sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için kullanıcı sözleşmesini gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Kullanıcı Notdefteri.net tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itbaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Notdefteri.net’in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. İhtilaflar İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Fethiye Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır. Hertürlü hukuki sorun ve talebinizle ilgili info@Notdefteri.net e-posta adresi vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.

Bildirim adresleri kullanıcının Notdefteri.net’e verdiği e-posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Kullanıcı verdiği e-posta adresinin kendi adresi olduğunu kabul eder. İşbu sözleşme nedeniyle Notdefteri.net’in kullanıcının kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın Notdefteri.net tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir. kullanıcı, bu kullanıcı sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Notdefteri.net İçerikleri Kopyalama, Alıntı Yapma

Notdefteri.net olarak bilginin açık, şeffaf ve özgür bir şekilde paylaşılmasından yanayız. Bilgilerimizi, öğrendiklerimizi paylaşmalıyız. Bu dünyada hepimiz geçiciyiz. Kimse bilgilerini mezara götüremez. Kaldı ki, bilgi dünyada paylaşıldıkça artan tek şeydir. İnsanlara yardımcı olun, sorularını cevaplayın, bilmiyorsanız araştırıp öğrenip cevaplayın ve kendinizi geliştirin. Bir bilgenin “Ben en çok başka insanların sorularını cevaplarken öğrendiğimi çok iyi biliyorum.” sözünü unutmayın!

Hiçbir zaman bilginizle, öğrendikleriniz böbürlenip, kibirlenmeyin. Kendinizi yeterli bulmayın. Çünkü bilgi, ilim, teknoloji sürekli gelişmektedir. Kibir ve gurur sahibi olup övgüye mazhar bir insan olduğunuzu düşünürseniz asla mesafe katedemezsiniz. Hiç kimseyi çalışmalarından, emeklerinden ötürü küçümsemeyin, hayallerinden dolayı ezmeyin, kıyasıya eleştirmeyin. Yapıcı, ılımlı, olumlu olarak yaklaşın ve gerekiyorsa yol gösterin, rehberlik yapın. Şu fani dünyada hayatta kalacak son bilge (artık her kimseniz: doktor/hakim/öğretmen/esnaf/bilişimci/amir/memur vb.) asla siz olmayacaksınız, bunu unutmayın..

Bu nedenle genel fikri mülkiyet haklarını her zaman esnek ve kamu yararına uygun olacak şekilde değerlendirdik. Şu hususlara dikkat ederek Notdefteri.net blogunda yayınlanan içeriği bir başka sitede yayınlayabilirsiniz.

İlgili içerik(metin, resim, video) tamamıyla kopyalanarak alınmalı, üzerinde değişiklik yapılmamalıdır. İçeriği oluşturacağınız sayfanın herhangi bir yerinde doğrudan bir bağlantı verilmelidir.

Notdefteri.net Yayın İlkeleri

Notdefteri.net, çeşitli konularda içerik, haber ve bilgi hizmeti sunan; kullanıcısı ile online ortamda iletişim halinde olan ve bu niyetler doğrultusunda, yayın ilkeleri benimsemiş içerik platformudur. Notdefteri.net yayın ilkeleri, kamunun içerik üreten her sitede olmasını arzu ettiği standartlardır. Yayın ilkelerimiz, standartlara ulaşabilmek için editörlere, yazarlara ve kullanıcılarımıza belirli kurallar getirmeyi amaçlamaktadır.

Dürüstlük ve Doğruluk

Sitede yer alan içerikler, bilgiler araştırılmadan, doğruluğundan emin olunmadan yayınlanamaz. Bu nedenle Notdefteri.net’de içeriğin kaynağı ve doğruluğu önceliklerimiz arasındadır. Doğruluk ve güvenilirlik, editörlerimizin ve yazarlarımızın olmazsa olmaz kurallarının başında gelir. Kullanıcılarımız açısından, bilgi ve özen eksikliğimizden kaynaklanan hataları en aza indirmek ve en kısa zamanda düzeltmek hedefimizdir. Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösteririz.

Saygı ve Hoşgörü

İçeriklerimizde hiç kimseyi; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşleri, sosyal düzeyi, toplum görüşü, cinsel yönelimi ve dini inançları açısından aşağılamamaya; çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özen gösterilmeye ihtiyaç duyan gruplara bilinçli zarar vermemeye özen gösteririz. Dini ve ahlaki konularda, kin ve nefret yaratacak, milli birlik ve bütünlüğü bozacak yayınlara imkân vermeyiz. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici içerik yayınlamayız.

Gerçek kişileri ve/ya tüzel kişileri eleştiri adı altında aşağılayan, küçük düşüren, iftira niteliğinde ifadelere yer vermeyiz. Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici içerik yapmaktan kaçınırız. İçeriklerimizde şiddet içeren suç olaylarından, insanları etkileyebilecek, suça teşvik edebilecek ve özellikle de çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlara yer vermeyiz. İçeriklerimizin toplumun milli ve manevi değerlerine ve aile yapısına aykırı olmamasına dikkat ederiz. Toplumun en küçük birimi olan aile yapısını zedeleyecek nitelikte yayınlardan kaçınırız. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimseyi “suçlu” ilan etmeyiz.

Hak ve Özgürlüklere Saygı

Hizmetlerimizin bütün unsurlarının, insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmasını göz önünde bulundururuz. Özel yaşamın gizliliğine saygı duyar ve onu geçerli bir neden olmaksızın ihlal etmeyiz. Kişilerin özel yaşamını, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmayız. İçerik ve haberlerimizde, kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemeye özen gösteririz.

Bağımsızlık ve Tarafsızlık

İçeriklerimizi yazarken mümkün olduğunca üslûbumuza dikkat ederiz. Taraflı, yanlı içerik yazmaktan kaçınırız. Genel anlamda şiddet, ırkçılık, fanatizm ve her türlü önyargıya karşıyız. İnsanları toplu olarak istemsizce sürükleyen siyaset, futbol gibi konulara girmekten kaçınırız. Halkın menfaatine olan tarafsız içerik oluşturmaya azami gayret gösteririz.

Her ne kadar sitedeki birçok içeriği editörlerimiz oluştursa da kullanıcılarımız da siteye katkı sağlayabilmektedir. Bu yüzden fikir çeşitliliği, farklı düşüncelerin temsili, bizim için en önemli unsurlardan biridir. Notdefteri.net hem devletten hem de partizan çıkarlardan bağımsızdır.