Notdefteri.net
Not Defteri Eğitim, Bilim, Tarih, İslâm, Kültür-Sanat, Rehberlik ve Kişisel Gelişim konularında içerik yayınlayan bilgi blogudur.

Hizmet sektöründe birşeyler yanlış mı gidiyor?

0 3

Hizmet Sektöründe Birşeyler Yanlış mı Gidiyor?

Son yıllarda aşırıya giden neolibarelleşme politikasının sonuçları son derece antihümanist tutumunun derecesini daha da arttırmaktadır. Kapitalist düzenin pürüzleri gün yüzüne daha çok çıkmakta ve bunu bastırmak için ABD düşman yaratma politikası izliyor. Liberalleşmenin etkisiyle halka hizmet noktasında birçok merkezi yönetim ve taşra yönetimi geri planda kalmaya ve kirli bir politikadan dolayı üretimde tek bir tarafa yönelmeye devam ediyor. Bir bakımdan bu hareketlilikte unutulmuş kamuda özel sektör yönetim teknikleriyle ,daha da halka zarar vermekte. Hizmet ismiyle yükselen kurumlar sanki özel sektör kelimesini yanlış anlamakta ve yönetimden çok mâli yönden bu metodu benimsemektedir.

Oysa ki bütün bu özel sektör yönetim tekniği, yalnız gelişim, geleceği düşünme ve ona adapte olabilme, adil düzen, gündemi kıskıvrak yakalayabilen bir yönetimdir. Bu yolda asla anahtar kelimeyi (yönetim) unutmamakta ve iç etmemekte fayda vardır. Mâli bağlamda çevreleneceğimiz iki kelime vardır “üretim” ve “hizmet” .Üretimi gerçekleştirebilecek birçok gelir ve bağışı elinde bulunduran yerel yönetimler daha çok yıkıp dökme ve ardından aynısı yeniden yapma gibi bir hizmet yolu izlemekte .Elbet ihtiyacımız olan bütün yenileme işlemleri yapılmalı ve şehir sağlam temeller üzerine oturtulmalı ,fakat o da olmuyor. Peki biz hizmetleri beklediğimiz yerden beklediğimiz zaman alabiliyor muyuz. Neden bazı halka ekonomik yardım ve destek projelerinden halkın yüzde 60 gibi bir yüksek sayıda toplum haberdar olamıyor? Peki neden bunlar bilindiği halde yerel yönetimlerde ıslah ve yenileme çalışmaları yürütülmüyor? Bu hizmet kime hizmet? Halk için olan hizmeti halk duymalı.

Halk olarak çokça araştırılmalı, eğitimlerde bulunulmalı. Halk önce eğitilmeli sonra halka hizmet edilmeli. Hizmet yönetiminde düzenlemeler için halk bizzat kendisi önerilerde bulunacak kadar eğitilmelidir ki sorunlarının gerçekten ne olduğunu ve geleceği düşünüp ona göre nasıl önlem alabileceğini bilmelidir. Fazla geç olmadan işleve geçilmeli, sonuçlarının getirileri görülmelidir.Ve en büyük sorunların çözümleri uzaklarda değil, pek yakınlarda aranmalı. Çünkü size hizmet edecek olanların çok uzaklarda değil genel bir kanaatle çok daha yakınlarda olması gerekiyor.

Konuyla İlgili:  Neden annelik bu kadar önemli

Bir yorum yazabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.