Notdefteri.net
Not Defteri Eğitim, Bilim, Tarih, İslâm, Kültür-Sanat, Rehberlik ve Kişisel Gelişim konularında içerik yayınlayan bilgi blogudur.

İhlas, Felak ve Nas okumanın faziletleri3 dk okuma süresi

3 10.465

Muavvizeteyn sureleri

İki koruyucu demektir. Bundan maksat, Kur’ân’ın Felak ve Nâs sûreleridir. Kur’ân’ın son üç suresi olan İhlas, Felak ve Nâs sûrelerine ise muavvizât (koruyucular) denir. İhlas sûresi, Allah’ı anlatmaktadır. Felak ve Nâs sûrelerinde ise; yaratıkların, karanlık gecelerin, büyücülerin, haset edenlerin, insanların göğüslerine kötü düşünceler fısıldayan cin ve insan vesvesecilerinin şerrinden insanların ilahı, meliki ve Rabbi olan Allah’a sığınılması tavsiye edilmektedir.

İhlas Suresinin faziletleri

Peygamberimiz (a.s.), sahabeden Abdullah ibn Hubeyb’e, “Akşam ve sabah olunca İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini üçer kere oku, onlar her şeye karşı sana yeter.” buyurmuş (Tirmizî, Deavat, 117) Sahabeden Ukbe b. Amir, Hz. Peygamber (s.a.s.), bana her namazın arkasından Felak ve Nâs surelerini okumamı emretti” demiştir.

Kaynak:(Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 12; Ebu Dâvûd, Salât, 361)

Nas suresinin fazileti

Peygamberimizin eşi Hz. Ayşe (r.a.) diyor ki: “Hz. Peygamber (s.a.s), her gece yatağa girdiği zaman iki elinin avucunu bir araya getirir, sonra ellerinin içine üfler ve kul hü vallâhü ahad, kul eûzü bi rabb’il felakı ve kul eûzü bi rabbi’n-nasi surelerini okur, sonra elleriyle elini, yüzünü ve vücudunun ulaşabildiği yerlerini mesh eder ve bunu üç defa yapardı.”

Kaynak:(Ebu Dâvûd, Edeb, 107) “Kul hüvellâhü ahad suresi, Kur’ân’ın üçte birine denktir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 11)

İhlas okumak

Peygamberimiz (s.a.s), ashabına, “Sizden biriniz her gece Kur’ân’ın üçte birini okumaktan aciz olur mu? Buyurmuş, bu, onlara zor gelmiş ve ey Allah’ın Resûlü! Hangimizin buna gücü yeter? Demişlerdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s), Kul hu vallâhü ahad Allahü’s-samed, Kur’ân’ın üçte biridir” buyurmuştur.”

Kaynak:(Buharî, Fedâilü’l-Kur’ân, 13)

Felak suresi fazileti

Yine Peygamberimiz kendisi veya ailesinden biri hastalandığı zaman Kaynak:(Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 14; Müslim, Selâm, 50-51) ve göz değmesine Kaynak:(Nesâi, İstiaze, 37; Tirmizî, Tıb, 17) karşı muavvizeteyn’i okumuştur. Yatmadan önce üç kere muavvizâtı okumuş, eline üflemiş ve elleriyle bütün vücudunu meshetmiştir. Kaynak:(Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 14).

Konuyla İlgili:  Ayete'l Kürsî okumanın faziletleri

Yukarıdaki hadislerden anlaşılan o ki; Peygamberimiz sözleri ve uygulaması ile üç surenin, üç vakitte akşam, sabah, yatmadan önce üçer defa, her namazdan sonra ve geceleyin okunmasını tavsiye etmektedir.  Kur’ân’ın konularını üç maddede toplamak mümkündür. Tevhîd yani tek Allah inancı, nübüvvet yani Allah’ın her topluma peygamber gönderdiği inancı, ahiret yani öldükten sonra cennet ve cehennem hayatı. İhlâs suresi tevhîd inancını anlattığı için bu açıdan Kur’ân’ın üçte birine denktir.

Felak ve Nas Sureleri

Felak ve Nâs surelerinde varlıkların şerrinden Allah’a sığınılmaktadır. Bir Müslüman bu üç sureyi akşam, sabah ve uyumadan önce üçer defa, namazlardan sonra ve geceleri okursa hem imanını tazelemiş, hem de her türlü kötülükten Allah’a sığınmış, dua etmiş, Allah’ı anmış ve Kur’ân okumuş böylece ibadet etmiş olur. Hastalara ve nazar değenlere de bu sureler okunup Allah’tan şifa istenebilir. Vakia sûresinin faziletleriyle ilgili makalemizi burdan okuyabilirsiniz.

 1. özlem dedi

  her aksam yatmadan once her sabah kalktıgında okunması gereken dua lar

 2. Kilicaslan dedi

  Gece Yatmadan önce okunması gerekn dualar hangisi acaba. bilgi verirseniz sevinirim

  1. editor dedi

   Yatmadan önce namaz abdesti gibi abdest almak müstehaptır, güzeldir. Berâ bin Azib’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

   “Yatacağın zaman önce namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ tarafına uzanıp yat. Daha sonra da şöyle dua et: ‘Allah’ım Sana teslim oldum. İşimi de Sana havale ettim. Seni sevdiğim ve Senden korktuğum için Sana dayandım. Ancak Sana sığınırım. Kurtuluşum da Sendendir. İndirdiğin Kitaba ve gönderdiğin Peygambere imân ettim.’ Eğer bu şekilde hareket edip o gece ölürsen, Müslüman olarak ölmüş olursun. Öyle ise son sözlerin bunlar olsun.” [Müslim, Sahih, Zikir, 56]

   Yatağa geldiğinde yatmadan önce dua etmek; İhlâs-ı şerife, Felâk ve Nâs sûreleri gibi dua makamında da okunabilecek sûreleri okumak Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) devamlı âdetlerindendi. Hadis kitaplarında bu hususta pek çok rivayet mevcuttur. Meselâ Hz. Âişe (r.anha) validemiz Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) yatmadan önce neler yaptığını şöyle anlatır:

   “Rasûlullah (s.a.v.) her gece yatağına girdiği vakit avuçlarını açar, biraraya getirir, onlara üfler, daha sonra ‘Kul hüvallahu ehad, Kul eûzü bi-Rabbi’l-felâk, Kul eûzü bi-Rabbi’n-nâs sûrelerini okur, sonra elleri ile, başından ve yüzünden başlayarak yetişebildiği (uzanıp erişebildiği) yere kadar vücudunun her tarafını meshederdi. Bunu üç defa yapardı.” [Tirmizi, Sünen, Duâ, 21]

   Hasılı, yatmadan önce okunacak pek çok dua vardır. Bunlardan kolaya gelen okunmalıdır. Meselâ, Hz. Hafsa (r.anha) şöyle demiştir:

   “Rasûlullah (s.a.v.), uyumak istediği zaman sağ elini sağ yanağının altına koyup sonra üç defa: ‘Allâhümme kınî azâbeke yevme teb’asü ibâdeke’ diye dua ederdi.”

   Manası: “Allah’ım! Kullarını hesaba çekmek üzere tekrar dirilttiğin gün beni azabından koru!’ [Ebu Davud, Sünen, Hadis no: 5045; Tirmizî, Sünen, Hadis no: 3620; İbn Mâce, Sünen, Hadis no: 3877]

   ***

   Yine Rasûlullah Efendimiz Râmûzü’l-Ehâdis’te geçen bir hadis-i şeriflerinde, yatmadan önce, Fatiha ile birlikte bir sure okumayı, “Lâ ilâhe illallahu vahdehuu lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” ve “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” demeyi, 33 defa “Sübhanallah”, 33 defa “Elhamdülillah” ve 34 defa “Allahu Ekber” demeyi (toplam 100 ediyor) tavsiye etmişlerdir. [Bkz. Ebu Davud, Sünen Hadis no: 5060, Tirmizi, Sünen, Hadis no: 3636; İbn Mâce, Sünen, Hadis no: 3878]

   ***

   Hz. Huzeyfe (r.a.) ise Rasûl-i Ekrem Efendimizin (s.a.v.) yatmadan önce nasıl dua ettiğini, uyanınca ne dediğini şöyle rivayet etmektedir:

   “Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) uyumak için yataklarına girdiklerinde; ‘Allahümme bi’smike emûtü ve ahyâ’; uyandıkları zaman da ‘el-Hamdülillâhi’llezî ahyânâ ba’de emâtenâ ve ileyhi’i’l-ba’sü ve’n-nüşûr’ diye dua ederdi”. [Bkz. Buhari, Sahih, 13/6250; Ebu Davud, Sünen, 5049; İbn Mâce, Sünen, 3880; Tirmizî, Sünen, 3639]

   Duaların manaları: “Yâ Rabbi, senin isminle uyur ve uyanırım. Bizi uyuduktan sonra uyandıran ve öldükten sonra dirilip toplanıp kendisine döneceğimiz Allah Teâlâ’ya hamd olsun”.

Bir yorum yazabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.