Notdefteri.net
Not Defteri Eğitim, Bilim, Tarih, İslâm, Kültür-Sanat, Rehberlik ve Kişisel Gelişim konularında içerik yayınlayan bilgi blogudur.

İkinci Yeni Şairleri kimlerdir? İkinci yeniciler

İkinci yeni şairleri ve şiirleri

0 9

İKİNCİ YENİCİLER

İkinci Yeni Şairleri kimlerdir? Edebiyatımıza geçmişten günümüze dek bir çok topluluk damgasını vurmuştur.Bugünkü yazımda ise İkinci yeniciler topluluğundan bahsetmek istiyorum. 2.yeniciler de diğer birçok topluluk gibi diğer topluluklardan birine tepki  olarak doğmuştur.Tepki gösterdikleri akım ise Garip akımıdır.Tepk gösterme hususları ise Garip akımının şiirin her şeyi konu edinebileceğini düşünmeleridir. İkinci Yeni’ye ismini veren  1956’da Pazar Postası’nda yazdığı bir yazıyla eleştirmen Muzaffer İlhan Erdosttur.

İkinci Yeni Şairleri  ve şiirleri?

İkinci Yeni Akımı Hakkında

İkinc yeniciler şiirde kapalılığa soyutlaya daha cok önem vermişlerdir.Günlük olaylardan uzak hayal gücüne dayalı alışılmamış  bağdaştırmaların sıkça yer aldığı bir dil kullanmışlardır.Kurallardan uzak hiç duyulmamış arkaik kelimelere sıkça yer vermişlerdir.Halk edebiyatından  uzak durmuşlardır.Cemal Süreya’nın folklor  şiire düşman sözünden de bunu anlayabilmekteyiz. Sözcükleri ilk anlamlarının dışında yan ve mecaz anlamlarını kullanmışlardır.Sürrealizm akımından etkilenip  bilinç altIna eserlerinde  oldukça yer ayırmışlardır.ikinci-yeniciler-kimlerdir

İkinci Yeniciler ve Temsilcileri

Temsilcileri Cemal Süreya İlhan Berk  Ülkü Tamer  Edip Cansever  Turgut Uyar ve unuttuklarım mutlaka olmuş olabilir

Bu akımda tavsiye ettiğim eserler  :Cemal Süreya-100 aşk şiiri

Turgut Uyar:Göğe Bakma Durağı     Edip Cansever :Yer çekimli Karanfil

Kaynakça:

  • Türk Dil Kurumu
  • turkedebiyati.org/ikinci_yeni_siiri.html

 

Konuyla İlgili:  Türk Edebiyat Tarihi

Bir yorum yazabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.