Kategori Tarama

Tasavvuf

Tasavvuf, tarikat ve maneviyat.

Habibullah Canı Canan kimdir

Habibullah Canı Canan kimdir Silsile-i sâdât-ı aliyye  içinde adı, Habibullah Cân-ı Cânãn'dır.  İsmi şerifleri, Ahmed Saîd Sahib (k.s.) tir.  Silsile-i şerifenin 28. halkası Abdullah Dehlevî Hazretlerinin halifesi; 29. halkası Hâfız Ebu…
Devamını oku...

Hafız Ebu Said Sahib kimdir

Hafız Ebu Said Sahib kimdir 1217 (m.1802) senesi Rabî'ul-âhir ayında, Hindistan'da Rampûr şehrine bağlı Mustafaâbâd beldesinde dünyaya geldi. Şeyh Ebû Saîd (k.s.) Hazretleri, daha çocuk iken, sâlih ve kıymetli bir zât olacağının…
Devamını oku...

Abdullah Dehlevi kimdir

Abdullah Dehlevi kimdir Seyyid Abdullah Dehlevi hazretleri, Silsile-i aliyyenin yirmi sekizincisidir. 1745 yılında Hindistan'ın Pencab şehrinde doğdu. 1824’de Delhi'de vefat etti. Kabri Şâhcihân camii yakınındaki dergahındadır. Babası,…
Devamını oku...

Muhammed Nurul Bedvani kimdir

Muhammed Nurul Bedvani kimdir Muhammed Nurü'l Bedvani hazretleri, evliyanın büyüklerindendir. Silsile-i aliyyenin yirmi altıncısıdır. Seyyid olup soyu Peygamber efendimize ulaşır. Türbesi, Hindistan'ın Delhi şehrindedir. Muhammed Nurü'l…
Devamını oku...

Şeyh Seyfuddin Arif kimdir

Şeyh Seyfuddin Arif kimdir Seyfeddin-i Faruki hazretleri, Silsile-i aliyyenin yirmi beşincisidir. İmam-ı Rabbani hazretlerinin torunu ve Urvetül-Vüskâ Muhammed Masum-i Faruki hazretlerinin beşinci oğludur. Doğum zamanında bir melek;…
Devamını oku...

Hace Muhammed Masum kimdir

Hace Muhammed Masum kimdir Muhammed Masum Faruki hazretleri, evliyanın meşhurlarındandır. İmam-ı Rabbani hazretlerinin üçüncü oğludur. Silsile-i aliyyenin yirmi dördüncüsüdür. Hindistan'ın Serhend şehrinde doğdu Daha üç yaşında iken,…
Devamını oku...

Hace Muhammed Bakibillah kimdir

Hace Muhammed Bakibillah kimdir Büyük veli İmâm–ı Rabbânî (k.s.) Hazretlerinin hocasıdır. Muhammed Bâkî  Billah (k.s.) Hazretleri, H.971 (M. 1563) senesinde Kâbil şehrinde doğdu. H.1012 (M. 1603) de Delhi'de kırk yaşında iken vefat etti.…
Devamını oku...