Notdefteri.net
Not Defteri Eğitim, Bilim, Tarih, İslâm, Kültür-Sanat, Rehberlik ve Kişisel Gelişim konularında içerik yayınlayan bilgi blogudur.

Mehmet Şevket Eygi yazısı ve sözleri5 dk okuma süresi

Mehmet Şevket Eygi kimdir?

0 18

Mehmet Şevket Eygi Yazıları

Gerçek Müslümanlık Elden Gitti, Yerini Büyük Ölçüde Sosyolojik Müslümanlık Aldı.

90 YILLIK ÖZET

– Manzara-i Umumiye

 • Gerçek İslam medreseleri ve gerçek tasavvuf tekkeleri kapatıldıktan sonra halkın büyük kısmı başı boş kaldı cahillik yaygın ve yoğun hale geldi.
 • Medreselerin ve tekkelerin yerine başka kurumlar getirilemezdi, nitekim getirilemedi.
 • Medresesiz Diyanet ne yapabilirdi ki…
 • İmam-Hatip okulları ve İlahiyat fakülteleri boşluğu dolduramadı.
 • Gerçek Müslümanlık elden gitti, yerini büyük ölçüde sosyolojik Müslümanlık aldı.
 • Küfrün asıl amacı İslam’ı bitirmek kökünden kazımak idi. Bunu yapamayınca dini tahrife yeltendiler, nice reformlar yaptılar.
 • Gayeleri Fırka-i Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat Müslümanlığını kaldırıp; yerine Şeriatsız, fıkıhsız, müeyyidesiz light ve ılımlı bir İslam getirmekti.
 • Tağutî güçler musalli (beş vakit namaz kılan) Müslüman istemiyordu, musallâ (ölünce tabutu camie getirilen) Müslüman istiyordu. Bunda başarılı oldular, namaz kılanların oranı yüzde ona, belki daha altına düştü.
 • 12 Eylül darbecisi  Kenan Paşanın okullara koydurttuğu mecburî din dersleri tam bir aldatmaca idi.
 • Diyanet’in, az buçuk hizmet eden bir Cep İlmihali vardı. Onu da, AB standartlarına uymadığı bahanesiyle yayından kaldırdılar.
 • Müslümanları, birbirinden kopuk bin parçaya ayırdılar.
 • Ümmet birliğini berhava ettiler.
 • Mü’minleri birbirine düşman ettiler.
 • Bazı tarikatların, cemaatlerin, sivil toplum kuruluşlarının içine casus, ajan, provokatör, manipülatör doldurdular.
 • İşlerine gelmeyen âlim ve muhlis Ehl-i Sünnet hocalarını camilerde sabah namazlarında şehit ettirdiler.
 • İslam’ı temellerinden yıkmak için onlarca çeşit İslamcılık fırkası türettiler.
 • Herkes eline bir Kur’an tercümesi alsın, dinini kendi kendine öğrensin, kendi heva ve re’yi ile yorum yapsın dediler ve korkunç bir anarşi ve kaos meydana getirdiler.
 • Elifi görse mertek sanacak nice echel müctehid kesildi.
 • Din konusunda söz ayağa düştü.
 • Ciddî dinî konular magazinleştirildi.
 • Nice din sömürücüsü alçak ve rezil peydahlandı.
 • Din ticaretiyle muazzam servetler elde edildi.
 • Bazı sapık cemaatler yıllarca teşvik edildi, dine tamamen aykırı görüşler revaç buldu.
 • Din hizmetleri bahanesiyle Müslümanlardan, yekûn olarak yüz milyarlarca dolar toplandı, bu paraların büyük kısmı ziyan edildi.
 • Cahil halk arasında hoparlör, cami kalorifer ve kliması, cami halısı, cami tuvaleti fetişizmi geliştirildi.
 • Cami imamlığı, parayla namaz kıldırma memurluğu haline getirildi. (İhlâslı, âlim, fakih, icazetli gerçek imamları tenzih ederim.)
 • Dinî bir kuruluşa on binlerce feminist tayin edildi.
 • Kemalist ilahiyatçılar, ilahî İslam dinî ile, M. Kemal’in ölümünden sonra Dönmeler tarafından fabrike edilmiş Kemalizm ideolojisini bağdaştırmak için bin türlü hokkabazlık yaptı.
 • Birileri, Kur’an’ın üç yüz küsur kesin ayeti tarihseldir, bugün geçerli değildir diyen zındığı İmam ilan etti.
 • Allah gerçek bir Janus’tur diyerek, noksan sıfatlardan münezzeh Cenab-ı Hakkı iki çehreli bir Roma putuna benzeten zındığı büyük mücahit ilan ettiler ve kitaplarını Diyanet kitapevlerinde sattılar.
 • Camilere başı örtülü kadın ajanlar soktular, eşitlik istiyoruz, namazda erkeklerle birlikte ön safta birlikte ibadet edeceğiz diye ciyak ciyak bağırttılar.
 • Kimisi Sünneti bütünüyle inkâr etti, kimisi nice sahih hadisi inkâr etti.
 • Buharî ve Müslim’de bile mevzu hadis vardır diyecek kadar cür’et ve cesaret sahibi oldular.
 • Camilerde kadınlara ait bölümlerin kafeslerini kırdılar, perdelerini kaldırttılar.
 • Müslümanları aldatan, İranlı olduğu halde Afgan, Şiî olduğu halde Sünnî görünen taqiyyeci bulaşık şaibeli Farmasonu İmam edindiler.
 • Bütün bu habasetler ve suikastlar neticesinde Müslümanların büyük kısmı eğitimsiz, nasihatsiz, cahil kaldı.
 • Osmanlının ilk okullarda okutup bellettiği ilmihal kültürü elden gitti.
 • Dinin içi boşaldı.
 • Tasavvufun içi boşaldı.
 • İrtidat yaygın hale geldi.
 • Birtakım azgın kadınlar meydanlarda, “Canımızın istediği gibi sevişiriz, cenabet gezeriz” diye mitingler yürüyüşler yaptılar, bir elleri yağda bir elleri balda olan sahte dindarların kılı bile kıpırdamadı.
 • Önce Şeriat elinden gitti, sonra din, şimdi iman elden gidiyor, birtakım münafıkların umurunda mı?
 • Diyanet turistik ajans gibi hac ve umre seyahati tertipliyor, ticaret yapıyor, büyük paralar kazanıyor.
 • O biçim mankenler, çapkın futbolcular âlâyişli ihtişamlı umreler yapıyor. Kâbe’ye yukarıdan bakıyor.
 • Dinin içi boşaltılıyor ama din ticareti, din sömürüsü gırla gidiyor.
 • Kitapla, Sünnetle, Şeriatla kötü görülmüş, zemmedilmiş bütün günahlar, azgınlıklar, beyinsizlikler, fısk ve fücurlar, isyanlar tuğyanlar ülkeyi ve toplum sarmış vaziyette. Sahte dindarlar keyiflerine bakıyor.
Konuyla İlgili:  Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi eleştiri-yorum

Mehmet Şevket Eygi Sözleri

Sözü fazla uzatmayayım, bir dostumun yıllarca önce gördüğü bir rüyayı anlatayım:

Fatih Sultan Mehmed’i görmüş. Ordusu ile İstanbul’u kuşatmış, topların namluları şehre doğru… Topçulara ateş emri vermeye hazırlanıyor. Dostum, aman Sultanım ne yapıyorsunuz, İstanbul Müslümanların elinde deyince Cennetmekân şu cevabı vermiş: Müslümanların elinde mi, şehrin şu haline baksana…

Kaynak: Mehmed Şevket Eygi – timeturk.com/manzara-i-umumiye/yazar-939084

 

Bir yorum yazabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.