Schrödinger denklemi nedir?

Schrödinger denklemi kuantum fiziğinin matematik temeli oluşumunda önemli bir etkisi bulunmaktadır. Denklem olasılık tabanında sonuçlar vermektedir.Elektronun verilerini (konum,hız vb.) olasılık olarak elde etmede kullanılır. Çözüm odağı olarak neyi aldığımıza göre farklı olayları açıklamakta kullanılabilir.

Kuantum tünelleme etkisinin matematiksel açıklaması gibi. Denklemde esas konumuz mikro boyutta dalga incelemesidir ki bu kuantum fiziğinin temelidir denebilir. Bu dalga denkleme iki kısımdan oluşur ve operatörler (fonksiyondan hangi bilginin eldi edilmesi gerekiyorsa ,örneğin momentum, fonksiyona yerleştirilen,momentum operatörü, istenilen bilgiye özel işlevci) aracılığı ile değişken kullanıma açık olabilme özelliği vardır. Ayrıca elde edilen dalga fonksiyonu gözlem etkisiyle çöker.Bu durum süperpozisyon ayrışımı ile sonuca bağlanma olarak açıklanır.

Denklemin Elde Edilişi

1.Denklem

2.Denklem