Notdefteri.net
Not Defteri Eğitim, Bilim, Tarih, İslâm, Kültür-Sanat, Rehberlik ve Kişisel Gelişim konularında içerik yayınlayan bilgi blogudur.

Türk Edebiyat Tarihi

TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİNE VE TARİHLERİNE GÖRE ŞAİR VE YAZARLARI

0 15

DİVAN ŞAİRLERİ

Ahmed Paşa
Ahmedî
Ağa Dede
Aşık Paşa
Bağdatlı Rûhî
Bâkî
Cem Sultan
Dehhânî
Enderunlu Vâsıf
Erzurumlu Kadı Dârîr
Esrâr Dede
Fuzûlî
Hayretî
Hayâlî
Itri
Kadı Burhâneddîn
Keçecizâde İzzet Molla
Mevlânâ
Mihrî Hatun
Muhibbî(Kanuni)
Necâtî Bey
Nedîm
Nedîm-i Kadim
Nef’î
Nesîmî
Nev’i
Neşâtî
Nâbî
Nâilî-i Kâdîm
Sâmî
Süleyman Çelebi
Taşlıcalı Yahyâ Bey
Zâtî
Şeyh Gâlîb
Şeyhî
Şeyhülislâm Yahyâ
Şeyyad Hamza

HALK EDEBİYATI

Aşık Beyhani
Aşık Dertli
Aşık Elesker
Aşık Ferrahi
Aşık Garip
Aşık Gülabi
Aşık Hüdai
Aşık Müdami
Aşık Ruhsati
Aşık Seyrani
Aşık Veysel Şatıroğlu
Aşık Yoksul Derviş
Aşık Zarrafi
Aşık Zülali
Aşık Ömer
Aşık Üzeyir
Bayburtlu Zihni
Dadaloğlu
Dedemoğlu
Deli Boran
Ercişli Emrah
Erzurumlu Emrah
Eşrefoğlu Abdullah Rumi
Feyzullah Çınar
Karacaoğlan
Kayıkçı Kul Mustafa
Kul Himmet
Köroğlu
Mahzuni Şerif
Mevlüt Şafak (İhsanî)
Muharrem Ertaş
Murat Çobanoğlu
Sabit İnce
Sefil Selimi
Âşık Sümmani
Şerafettin Taşlıova

DİVAN NESİRCİLERİ

Alî Şîr Nevâî
Evliya Çelebi
İbrahim Müteferrika
Lâtifî ve Tezkiresi
Mercimek Ahmed
Naîmâ
Nergîsî
Sehî Bey ve Heşt Bihişt
Sinan Paşa
Veysî
Yirmisekiz Çelebi Mehmed

FECR-İ ATİ EDEBİYATI

Ahmet Haşim
Emin Bülent Serdaroğlu
Mehmet Behçet
Tahsin Nahit

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI

Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Ahmet Şuayb
Cenap Şehabettin
Halit Ziya Uşaklıgil
Hüseyin Cahit Yalçın
Mehmet Rauf
Süleyman Nazif
Tevfik Fikret

MİLLİ EDEBİYAT

Enis Behiç Koryürek
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuat Köprülü
Halide Edip Adıvar
Halit Fahri Ozansoy
Mehmet Emin Yurdakul
Orhan Seyfi Orhon
Refik Halit Karay
Reşat Nuri Güntekin
Yahya Kemal Beyatlı
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Yusuf Ziya Ortaç
Ziya Gökalp
Ömer Seyfettin

DİĞER ŞAHSİYETLER

Nasrettin (Nasreddin) Hoca

TEKKE EDEBİYATI

Abdal Musa
Eroğlu Nûri
Giritli Salacıoğlu
Gülşehri
Hacı Bektaşi Veli
İkbâl Bacı
Kaygusuz Abdal
Kul Nesimi
Pir Sultan Abdal
Yunus Emre
Ümmi Sinan

Konuyla İlgili:  Tebessüm ettirecek bir çerkes fıkrası

CUMHURİYET EDEBİYATI

Abbas Sayar
Abdülhak Şinasi Hisar
Adnan Özer
Ahmet Erhan
Ahmet Hamdi Tanpınar
Ahmet Kutsi Tecer
Ahmet Muhip Dıranas
Ahmet Turan Oflazoğlu
Ahmet Yalçınkaya
Aka Gündüz
Ali Fuat Başgil
Ali Günvar
Arif Ay
Arif Nihat Asya
Asaf Halet Çelebi
Attila İlhan
Aziz Nesin
Bahaettin Karakoç
Bahattin Özkişi
Baki Ayhan T.
Behçet Kemal Çağlar
Behçet Necatigil
Birhan Keskin
Cahit Külebi
Cahit Sıtkı Tarancı
Cahit Zarifoğlu
Cemil Meriç
Cevdet Kudret Solok
Ceyhun Atuf Kansu
Dilaver Cebeci
Ebubekir Eroğlu
Eflatun Cem Güney
Emine Işınsu
Enis Batur
Enver Ercan
Erdem Beyazıt
Faik Baysal
Fakir Baykurt
Falih Rıfkı Atay
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Feyziye Abdullah Tansel
Güven Turan
Haldun Taner
Halide Nusret Zorlutuna
Halikarnas Balıkçısı
Halil Nihat Boztepe
Hasan Ali Yücel
Hasan Hüsrev Hatemi
Haydar Ergülen
Hüseyin Atlansoy
Hüseyin Ferhad
İbrahim Alaattin Gövsa
İhsan Deniz
İskender Pala
İsmet Özel
Kemal Bilbaşar
Kemal Tahir
Kemalettin Kamu
Kilisli Rıfat Bilge
Küçük İskender
Lâle Müldür
Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Kaplan
Melih Cevdet Anday
Memduh Şevket Esendal
Metin Celal
Metin Cengiz
Mithat Cemal Kuntay
Muhsin Ertuğrul
Murathan Mungan
Mustafa Kutlu
Nazım Hikmet
Necat Çavuş
Necati Cumalı
Necip Fazıl Kısakürek
Nevzat Çelik
Neyzen Tevfik
Nihad Sami Banarlı
Nurullah Ataç
Nurullah Genç
Oktay Rifat Horozcu
Orhan Hançerlioğlu
Orhan Kemal
Orhan Pamuk
Orhan Veli Kanık
Orhan Şaik Gökay
Osman Hakan A.
Oğuz Atay
Pertev Naili Boratav
Peyami Safa
Recep Bilginer
Refik Erduran
Rıfat Ilgaz
Roni Margulies
Ruşen Eşref Ünaydın
Sabahattin Ali
Sabahattin Kudret Aksel
Safiye Erol
Sait Faik Abasıyanık
Salah Birsel
Salih Bolat
Samim Kocagöz
Sedat Umran
Sefa Kaplan
Semiha Ayverdi
Sevinç Çokum
Sunay Akın
Suut Kemal Yetkin
Tarık Buğra
Turgay Fişekçi
Tuğrul Tanyol
Vural Bahadır Bayrıl
Yaşar Kemal
Yaşar Miraç
Yaşar Nabi Nayır
Zeki Ömer Defne
Ziya Osman Saba
Ömer Bedrettin Uşaklı
Şavkal Altınel
Şükufe Nihal Başar

Konuyla İlgili:  İkinci Yeni Şairleri kimlerdir? İkinci yeniciler

Bir yorum yazabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.